رژیم غذایی در هوای آلودهبهترین رژیم غذایی در هوای آلوده

متاسفانه امروزه بیشتر شهرهای کشور با معضل آلودگی هوا روبرو هستند. میخواهیم بدانیم بهترین رژیم غذایی در هوای آلوده چیست.؟ از آنجائی که نه خودمان به فکرسلامتی خود و شهرمان هستیم و نه مسئولین گرانقدر، پس حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم آن است که با استفاده از رژیم غذائی مناسب میزان آسیب به بدنمان را کاهش دهیم.